Montaż siatki ogrodzeniowej

Contact An Agent

Siatka jest najbardziej popularnym typem ogrodzenia, który jest łatwy w montażu i skutecznie chroni nasz ogród. Podczas osadzania słupków i rozciągania siatki trzeba jednak przestrzegać kilku istotnych kwestii, dlatego warto zapoznać się z etapem prac.

Słupki

Przed osadzeniem słupków teren powinien zostać wyrównany, a następnie wyznaczamy układ ogrodzenia za pomocą sznurka łączącego paliki i powstałe długości dzielimy na ok 2,5 m odcinki.

Istnieją dwa sposoby osadzania słupków:

betonowe – w tym celu wykopujemy dół, który wypełniamy betonem i umieszczamy w nich słupki. Inaczej nieco prace wykonujemy w przypadku słupków podporowych, które najpierw stawiamy luźno i następnie w miejscu zetknięcia z podłogą wykopujemy dół i wypełniamy betonem. Dopiero po tych pracach przykręcamy je do słupka pionowego za pomocą śruby hakowej. Osadzone pale pozostawiamy na 24 godziny, aż do zawiązania betonu.

za pomocą kotew – do słupka mocujemy kotwę i wbijamy go za pomocą ciężkiego młota w ziemię.

W jednym i drugim przypadku odległości pomiędzy palami powinny wynosić ok. 2,5 m. Słupki podporowe montujemy przy słupkach początkowych, narożnych oraz przy dłuższych odległościach – co 25 m. Ważne, aby wszystkie słupki były tej samej wysokości. Ponadto widoczna wysokość powinna być większa o ok. 7 cm od wysokości siatki.

montaż siatki

Siatka

Na słupkach mocujemy przelotki, które posłużą później do montażu drutu naciągowego oraz napinacze. Te ostatnie mocujemy w ilości zgodnej z ilością drutu co 25 m, zaczynając od słupka początkowego. Następnym krokiem jest dopilnowanie, aby dolny i górny drut wpleść w siatkę i wprowadzić do napinaczy.

Dodatkowo w pierwsze oczka splotu siatki pionowo przewlekamy pręt sprężający, który przymocowujemy do słupka początkowego za pomocą zwykłego drutu. Przytwierdzoną do niego siatkę naciągamy, aż do osiągnięcia wymaganego napięcia. Ważne jest również ponowne nawleczenie prętu do oczek najbliżej słupka, który już ostatecznie do niego mocujemy. Nadwyżkę siatki usuwamy.

Na terenie nierównym

Przy niewielkim pochyleniu, siatka powinna przebiegać wzdłuż pochyłości. Gdy teren jest nierównomierny dokonujemy podziału siatki na odcinki o długości odpowiadającej odległości między słupkami. Ogrodzenie umieszczamy w układzie schodowym i mocujemy w ten sam sposób, jak zaprezentowano powyżej.

Opisaną siatkę można znaleźć tutaj: http://www.castorama.pl/siatka-ogrodzeniowa-heksagonalna-casto-0-5-m-10-mb-stal-galwanizowana.html